top of page

VISJON

TA VARE ønsker å være et ressurssenter for enkeltpersoner, familier, fellesskap og samfunn.


Tro, relasjoner, familie 

VÅRE VERDIER 

TRO

Som grunninnstilling har vi alltid tro for gjenopprettelse, forsoning og helbredelse. Dette håpet er grunnfestet i troen på Jesus, og kraften i hans navn. Dette er en viktig innstilling i møte med enkeltmennesker, situasjoner og fellesskap. 

TVERRKIRKELIGHET

TA VARE eies av ulike menigheter, slik også våre fagpersoner tilhører ulike kristne sammenhenger. Denne tverrkirkeligheten sørger for at vi som ressurssenter utfordres til å strekke oss samtidig som vi balanseres av forskjellighetene. Vår tverrkirkelige bredde fra det faste til det frie - i trosuttrykk og terapiformer skaper et stort mulighetsrom for å møte mennesker der i de er - med sin tro, og sitt uttrykk. 

TILLIT

Du kan ha tilitt til oss som ressurssenter; våre fagpersoner og innholdet på våre kurs og ressurskvelder. Profesjonalisering og forskning er viktig for oss for å kunne sikre trygghet. Alle våre fagpersoner er sertifisert gjennom vårt system for sertifisering (les mer her).
I sertifiseringen vektlegges både
 åndelig- og faglig kompetanse. 

TILGJENGELIGHET

Vi skal være synlige, enkle å kontakte og klare til å ta imot deg med det du bærer på. 

Vi jobber for økonomiske samarbeid med menigheter som muliggjør et tilbud for deg som ikke har mulighet til å betale for en tjeneste. 

HELE MENNESKET

Hele mennesket - ånd, sjel og kropp. Helse for hele mennesket er viktig for oss. 

PROFESJONELL HJELP - ÅNDELIG OG FAGLIG KOMPETANSE

faglig og åndelig hjelp svart.png

Skrive noe om sertifisering/ kvalitetssikring

Styret i Ta Vare 

Jostein Sæterstøl
‍Styrele
der

Cathrine Lofnes
Styremedlem

Anita Nordanger Gundersen
Styremedlem

Elisabeth Brenno Mikkelsen
Styremedlem

Sverre Skilbreid‍

Representant fra fagmiljøet

Andrè Birkeland

Daglig leder

Arnfinn Haugland

vara

Hilde Sundnes

vara

Eiermenigheter

image.png
kirke svart.png
bottom of page