top of page

SJELESØRGER

Hvem er sjelesørgere? 

Sjelesørger er en som utøver sjelesorg overfor et annet menneske. Vanligvis er dette en prest, en diakon eller en annen person med teologisk bakgrunn og tilleggsutdannelse innen psykologi. Men også leger og psykologer kan gi sjelesorg.

Hva er sjelesorg? 

"Det gamle og kanskje litt umoderne ordet «sjelesorg» kommer av det tyske ordet «seelsorge», som kan oversettes med «omsorg for sjelen». På svensk brukes ordet «själavård». Sjelesorg kan beskrives som omsorg for hele mennesket med det som livet måtte romme. Utgangspunktet for samtalen er den enkeltes opplevelse av sin aktuelle livssituasjon, uavhengig av tro og livssyn. Temaene for samtalene kan handle om alt livet rommer: et menneskes forhold til seg selv, til medmennesker, skaperverket og Gud. Ingenting er for lite eller for stort i sjelesorgens rom.
Sjelesorg gir mulighet til å reflektere over og bearbeide egen livs- og troshistorie, erfaringer fra livet, lengsler og håp. Samtalene planlegges og avtales gjennom terapeut eller annen kontaktperson på avdelingen."

https://www.modum-bad.no/om-modum-bad/kirke-og-sjelesorg/sjelesorg/

bottom of page