top of page

HVA ER FORSKJELLEN PÅ MENTORING OG COACHING? 

Hovedforskjellen på mentoring og coaching er at coaching vektlegger støtte til å gjennomføre prosesser og oppnå resultater gjennom aktiv lytting og spørsmål som bidrar til vekst og refleksjon. 

I mentoring er det større fokus på at mentor kan veilede og dele erfaringer fra eget liv. En mentor er gjerne en som har lengre erfaring på livets vei, eller innenfor det området det søkes mentoring - for eksempel et fagfelt. 

 

bottom of page