top of page

FAMILIETERAPEUT

Hvem er en familieterapeut? 

"Familieterapi gir en mulighet for en familie å snakke sammen med en terapeut. 

De som har utdanning i familieterapi, har ekstra kunnskaper om hva relasjoner betyr for hvordan vi mennesker har det psykisk, fysisk og for hvordan vi fungerer sosialt. Familieterapeuter har kunnskap som gjør at de kan arbeide med en person alene, familien og nettverket rundt ut fra familiens spesielle plass i samfunnet. 

Familieterapeuter er opptatt av å tenke forebyggende. Vi vet at barn som vokser opp i utrygge relasjoner har en høyere risiko for å utvikle psykiske lidelser senere i livet. 

Dersom en familie får hjelp til å kommunisere bedre, og til å forholde seg til hverandre på en måte som skaper størst mulig trygghet for alle i familien, gir dette et mer robust utgangspunkt for voksenlivet. 

Hva er familieterapi? 

Familieterapi er en terapiform der vi får hjelp til å løse problemer vi opplever sammen med de som er viktigst for oss.

Familieterapi er et tilbud der flere i en familie og andre nære personer får hjelp samtidig. 

Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at det enkelte familiemedlem skal få det bedre.

Hva slags hjelp kan jeg få?

Familieterapi tilbyr hjelp til å avdekke negative familiemønstre og til å endre disse mønstrene. Mange tar kontakt med en familieterapeut når de har problemer eller er i konflikt med sine nærmeste. 

Familieterapeuter jobber på familievernkontor, i barne- og ungdomspsykiatrien, på kommune- og bydelsnivå og i andre tjenester der man har et fokus på hele familien. Familievernet er den tjenesten som tydeligst har hele familien som sitt arbeidsområde."

https://www.psykologforeningen.no/fag-og-politikk/psykisk-helse/livsutfordringer/hva-er-familieterapi

Ekteskapsrådgivning 

Økonomisk rådgivning 

bottom of page